Mit o edypie streszczenie w punktach

Pobierz

Udał się na tułaczkę i zmarł w Kolonos.. Wyrocznia Apollona ostrzegła go, że zabije go jego własny syn.. Opuszczenie Koryntu przez Edypa 6.. Edyp deklaruje, że nie spocznie aż dotrze do przyczyn klęsk, jakie nawiedzają jego podwładnych.1.Lajos udaje się do wyroczni i poznaje prawdę o swoim przyszłym synu.. 6.Polybos i Merope przygarniają chłopca.. Sprawdzenie przepowiedni przez Edypa i opuszczenie domu.. Przepowiedzenie Lajosowi przyszłości przez wyrocznię.. Jednak gdy prawda wyszła na jaw, Jokasta popełniła samobójstwo.. REKLAMA Lajos objął władze nad Tebami po Amfionie i Dzetosie, którzy to otoczyli miasto murami.. Wizyta Edypa u wyroczni 5.. Dotarcie do Teb i rozwiązanie zagadki Sfinksa.. 2.Król Tebów wyznaje żonie prawdę.. Wizyta Edypa u wyroczni 5.. Tak Nie Podobne teksty:Mit o Prometeuszu.. 3.Narodziny Edypa.. 5.Edyp zostaje znaleziony przez pasterza.. Związanie się Edypa z Jokastą i ludem tebańskim 9.. Objęcie władzy przez Lajosa 2.. Po Amfionie i Dzetosie władzę nad Tebem posiadł Lajos, od którego wyszło pokolenie najnieszczęśliwszych władców.. Znalezienie dziecka i oddanie go władcom Koryntu 4.. Zesłanie przekleństw na Teby 10.. Znalezienie dziecka i oddanie go władcom Koryntu 4. ściągaj 60% 68 głosów Lajos, król Teb, poślubił Jokastę.. W boju przeciwko Tebom polegli obaj synowie Edypa.. Opuszczenie Koryntu przez Edypa 6..

Streszczenie w punktach mitu o Edypie Reklama Odpowiedź 3.4 /5 3 manianupi 1.

Przepowiednia bowiem mówiła, że zginie z ręki własnego syna, a ten ożeni się z jego żoną, a swoją matką, Jokastą.Przydatność 80% Streszczenie Mitu o Edypie.. Zamieszkały w Koryncie Edyp był wytykany przez rówieśników.1.. Po upadku domu Amfiona władzę nad Tebami objął Lajos, syn Labdakosa.. Dziecko oddano bezdzietnej parze królewskiej - królowi Polybosowi i żonie Meropie.. Niedługo potem urodził się chłopiec - Lajos przebił kolcem kostki u jego nóg i dał pasterzowi do porzucenia w górach.Streszczenie szczegółowe Prologos (Prolog) [Edyp, Kapłan, Kreon] Edyp widzi mieszkańców Teb, którzy gromadzą się przed ołtarzami.. Według jednego z podań twórcą rodu ludzkiego jest Prometeusz.. Zanoszą do bogów modlitwy o litość i zaprzestanie nękania Teb.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.1.. Treść zweryfikowana i sprawdzona.. Edyp - jego imię oznaczało człowieka o spuchniętych stopach, został odnaleziony przez pasterzy.. Podoba się?. Nieświadome zabicie ojca.. Porzucenie syna króla w górach.. 7.Streszczenie "Króla Edypa" w pigułce Prologos (Prolog) [Edyp, Kapłan, Kreon] Król Teb - Edyp relacjonuje sytuację na swych ziemiach.. Bracia walczyli o władzę.. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje o autorze, treść, charakterystykę i genezę dzieła, plan wydarzeń, szczegółowe omówienie najważniejszych postaci i scen, a także głównych wątków i motywów literackich pojawiających się w utworze..

Dlatego gdy chłopiec przyszedł na świat przekłuto mu pięty i porzucono w górach.Przydatność 85% Mit o Edypie - streszczenie.

Dodatkowo, specjalnie dla Was, udostępniamy opracowania przykładowych tematów esejów i rozprawek.Mit o Edypie umieszcza Jan Parandowski w ,, Mitologii" wśród legend tebańskich.. Edyp okaleczył się wykuwając sobie oczy.. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje o autorze, treść, charakterystykę i genezę dzieła, plan wydarzeń, szczegółowe omówienie najważniejszych postaci i scen, a także głównych wątków i motywów literackich pojawiających się w utworze.. Porzucenie syna w górach 3.. Amfion poślubił nieszczęsną Niobę , jednak ich potomstwo; siedmiu synów i siedem córek zostało zamordowane przez Apollina i Artemidę.Mit Tebański streszczenie Mit tebański Mit tebański plan wydarzeń Mit tebański w punktach Edyp Mit tebański bohaterowie Sfinks.. Stworzony w ten sposób człowiek był słaby i bezbronny wobec potęgi przyrody, której nie rozumiał.Bo­ga­ty w tre­ści mi­tycz­ne był epos o bo­ha­te­rach te­bań­skich, w tym o Edy­pie.. 7.Po kilku latacz Edyp poznaje prawdę o przepowiedni.W trakcie podróży zabił człowieka, który nie chciał ustąpić mu drogi w wąskim wąwozie w górach.. Władcą Teb został Kreon.. Edyp był synem władcy Teb Lajosa i Jokasty, zostali oni ostrzeżeni przez wyrocznię, że Lajos zginie z ręki swojego syna, który później miał znaleźć się w kazirodczym związku z Jokastą..

Dodatkowo, specjalnie dla Was, udostępniamy opracowania przykładowych tematów esejów i rozprawek.Mit o Edypie - streszczenie.

Od dłuższego czasu jego rodaków nękają straszliwe klęski, cierpią z powodu chorób i rozprzestrzeniającej się zarazy, a Edyp nie wie, jak ulżyć ich cierpieniu i poprawić los poddanych.Ich rządy były bardzo szczęśliwe, mieli czworo dzieci.. Są znękani zarazami i chorobami, które pustoszą miasto.. Udał się więc Lajos do DElf, do wyroczni apollińskiej.. Przez wiele lat byli bezdzietni, chociaż bradzo chcieli mieć następcę tronu.. 4.Okaleczenie i porzucenie potomka.. Poszukiwanie winnego mordy Lajosa 11.Mit o Edypie.. Przybycie Edypa do Teb 8.. Homer mówi o nim w Iliadzie 4.374-410, z za­ło­że­niem wal­ki jego po­tom­ków - Epi­go­nów- o wła­dzę w Te­bach, uj­mu­jąc przy tym opo­wieść la­pi­dar­nie, za­tem mit był do­brze zna­ny.MIT O EDYPIE został umieszczony przez Jana Parandowskiego pośród legend tebańskich.. Porzucenie syna w górach 3.. Nie zdawał sobie sprawy, że tym człowiekiem był jego ojciec Lajos.. Odnalezienie chłopca przez pasterza i oddanie go w ręce władcy Koryntu.. Wkrótce w okolicach miasta zaczął grasować potwór w połowie lew w połowie kobieta ze skrzydłami, nazywany Sfinksem.Chcąc zapobiec temu wydarzeniu, gdy Jokasta urodziła dziecko przekuto mu pięty, a niemowlę porzucono w górach.. Ulepił on człowieka z gliny pomieszanej ze łzami, a duszę dał mu z ognia niebiańskiego, którego parę iskier ukradł z rydwanu słońca..

Przepowiednia bowiem mówiła, że zginie z ręki własnego syna, a ten ożeni się z jego żoną, a swoją matką, Jokastą.Mit o Edypie - streszczenie.

Po jego śmierci rządy w Tebach objął Kreon, szwagier Lajosa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt