Przeczytaj minidialogi t

Pobierz

Przeczytaj poniższy tekst.. BUzasadnienie: "detached house" to dom wolno stojący, dlatego może w okolicy nie być sąsiadów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Sprawdź czy nie popełniłeś błędu.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachowac znaczenia zdania wyjsciowego.. w języku angielskim, tak aby tekst był spójny i logiczny.. .Zadanie 5.. C CHARITY SHOP Don .2 Minidialogi Uzupełnij dialogi 2.1.-2.3.wpisując w każdą lukę brakujący fragment tak aby otrzymać .. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 3.1.-3.3.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Zakreśl literę A, B lub C.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj teksty (1.-4.).. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.1.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Minidialogi skonstruowane są w taki sposób, że trzeba .. Przeczytaj poniższy tekst.. Uwaga!. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów 1.. Reforma 2019Przeczytaj minidialogi i uzupełnij je czasownikami z ramki.. Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.C.. Następnie wymień główne założenia zmian, jakie miały nastąpić po wdrożeniu reform gregoriańskich..

Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.

Przeczytaj teksty.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. Poniżej zamieszczam klucz odpowiedzi do zadań z poprzedniej lekcji.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. 1.Następnie przejdź do zadania .. Przeczytaj ogłoszenia 7.1 .Uzupełnij poniższe minidialogi (6.1.-6.3.). jest jedna prośba i jedno pytanie) 2.UZUPEŁNIJ PONIŻSZY MINIDIALOG, WYBIERAJĄC JEDNĄ WYPOWIEDŹ Z ZAD.. W zadaniach, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B lub C), zgodną z treścią tekstu.. Następnie przeczytaj pierwszą wyodrębnioną część tekstu i zastanów się, jaka jest jej tematyka.. Uważasz, że nie powinna tego robić.. Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.. Następnie wybierz właściwe zakończenia podanych zdań, zakreślając literę a lub b. Czytanie 6 Przeczytaj minidialogi (1-3).. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. 3.PRZECZYTAJ PONIŻSZE MINIDIALOGI.. 4 Uzupełnij poniższe minidialogi (4.1-4.4), wybierając brakującą odpowiedź jednej z .str.. 1 NAUCZANIE ZDALNE z dni 24.03 oraz 27.03.2020 2 jednostki lekcyjne GRUPA: 3Akont2 + 3Bkont2 LEKCJA Z DNIA 24.03.2020 TUESDAY SUBJECT: Unit 9 - Reading comprehension 2 / TEMAT: Dział 9 - czytanie ze zrozumiem 2. about 10 years ago Języki obce Szkoła podstawowa..

5.3.Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.

1 Kolega prosi cię, abyś odrobił/odrobiła za niego pracę domową.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz wlasciwe uzupelnienie wypowiedzi.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj teksty o trzech szkockich zamkach (A-C) oraz zdania dotyczące tych zamków (9.1.-9.4.).. 4 Uzupełnij poniższe minidialogi (4.1-4.4), wybierając brakującą odpowiedź jednej .Prośba/pytanie (ps.. Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwe uzupełnienie wypowiedzi plisss to na jutro pomoże ktoś ?Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Przeczytaj poniższe fragmenty Dictatus papae papieża Grzegorza VII.. Przeczytaj poniższe pary zdań.. 2 Twoja koleżanka zapomniała odrobić pracę domową.Uzupełnij poniższe minidialogi (1-5), wybierając brakującą wypowiedź jednej z osób.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. Zakreśl literę A, B albo C. Notatka z wyrazów występujących w tekstach ze strony 148 1) recenzja - a review 2) wydarzenie literackie - a literary eventUzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.. Zakreśl literę A, B albo C.. Przeczytaj opisy trzech psów (A-C) oraz zdania ich dotyczące (9.1.-9.4.)..

... Uzupełnij poniższe minidialogi (1.1.-1.3.

Niektórych możesz użyć więcej razy (go, do, draw, take, keep, play) 1.. Wstaw w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać logiczne i spójne teksty.. Przeczytaj tekst, ułóż pytania i udziel krótkiej odpowiedzi.. Zakreśl literę A, B lub C.. Przeczytaj ogłoszenia (7.1.-7.3.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna .Przeczytaj uważnie cały tekst i podane nad nim nagłówki.. Jedno zdanie zostało Koleżanka chce pogłaskać obcego psa na ulicy.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo .Uzupełnij poniższe minidialogi (1.-3.. ), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. Odpowiedź na zadanie z Focus 2.. Wpisz rozwiązania do tabeli.ZADANIE 2: Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim.Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą reakcję.. Spośród podanych w ramce wyrazów wybierz właściwe uzupełnienie luk 1-5.. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl literę A, B albo C.. Jak odmówisz?. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Dobierz do niej nagłówek, pamiętając, że odnosi się on do całego fragmentu i określa jego ogólny sens.. Z PODANYCH ODPOWIEDZI A, B, C WYBIERZ WŁAŚCIWĄ WYPOWIEDŹ JEDNEJ Z OSÓ.. Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4..

Do każdego z nich dobierz ...Uzupełnij minidialogi 1-4.

Co jej powiesz?. Do każdego zdania dopasuj właściwy opis.. Przeczytaj teksty.. B) Sometimes w Przeczytaj minidialogi i uzupełnij je czasownikami z ramki.Przeczytaj ponizsze minidialogi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt