Scharakteryzuj wybraną metodę przedstawiania zjawisk na mapie

Pobierz

metoda ta olega na naniesieniu na mapę diagramów - wykresów przedstawiających strukturę lub zmienność zjawska zachodzącego na danym obszarze (np. w województwach Polsce) do prezentacji zjawisk stosuje się izolinie, czyli linie .Metody przedstawiania zjawisk na mapie.. Pojęcia mapy zdefiniował jako jeden z pierwszych na świecie jeszcze z końcem XVIII w (1770 r.) sławny matematyk francuski J.L.. KARTODIAGRAMY - przedstawiają wielkość i rozmieszczenie zjawiska za pomocą diagramu.Metody przedstawiania zjawisk na mapie Napisano: 27.03.2013 09:01.. Lagrange ujmując ją jako "swoiste przedstawienie na płaszczyźnie dowolnego obszaru ziemi w zmniejszonych rozmiarach".Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach: metoda kopczykowa, metoda kreskowa, metoda cieniowania, metoda poziomicowa (hipsometryczna).. Kropkom przypisuje się bezwzględną wartość liczbową.METODY ILOŚCIOWE polegają na przedstawieniu intensywności danego zjawiska na mapie.. Za pomocą kropek określa się lokalizację i wielkość prezentowanych zjawisk, a tym samym przedstawia się koncentrację lub rozproszenie zjawisk, najczęściej związanym z rozmieszczeniem ludności, upraw czy hodowli.. Współcześnie wykorzystuje się w tym celu najczęściej metodę poziomicową i hipsometryczną.Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk ilościowych na mapach..

Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie.

Metody ilościowe.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.Przedstawianie zjawisk na mapach Puls Ziemi 2009-10-19 21:21:28 jaedna z metod przedstawiania rzeźby terenu na mapach , polegająca na wypełnieniu powierzchni między poziomicami kolorami dobranymi według okreslonej skali barw 2009-10-12 20:29:26Kartograficzne metody prezentacji - metody, których celem jest przedstawienie na mapie określonych treści w taki sposób, aby użytkownik mógł poprawnie je odczytać, posiadające na mapie swoją formę w postaci znaków kartograficznych niosących przypisane im treści.. Powierzchnię pokrywa się odpowiednio dobranym deseniem lub barwą.. W ten sposób można przedstawić zjawiska obejmujące cały badany obszar (a nawet np. całą planetę), które charakteryzuje duża zmienność regionalna, ale (najczęściej) niezależna od podziału administracyjnego czy .Mapy kropkowe często łączy się z metodą zasięgów oraz kartogramami lub kardiagramami.. Sygnatury punktowe mogą mieć formę: - figur geometrycznych, np. kwadratu, prostokąta, koła, trójkąta, rombu wewnątrz których mogą być wyrysowane mniejsze figury geometryczne lub inne znaki.Play this game to review Geography.. Przy tej metodzie do wyrysowania orientacyjnego układu izohipsStart studying 1.5..

Dobór odpowiedniej metody zależy od tego, co ma być przedstawione na mapie.

METODA KROPKOWA Za pomocą kropek określa się lokalizację i wielkość prezentowanych zjawisk, a tym samym przedstawia się koncentrację lub rozproszenie zjawisk, najczęściej związanym z rozmieszczeniem ludności, upraw czy hodowli.Do tej grupy można zaliczyć metodę kartogramu, kartodiagramu, izolinii, oraz kropkową.. Treść mapy może być przedstawiona za pomocą następujących metod: - sygnaturowa - przedstawianie treści za pomocą znaków umownych, np.: • figur geometrycznych, wewnątrz których mogą być wrysowane mniejsze figury lub inne znaki;Metody przedstawiania zjawisk na mapie zostały podzielone na dwie główne grupy: metody jakościowe, metody ilościowe.. Wyróżnia się poniższe metody prezentacji, przy czym należy pamiętać, że na mapach często stosowanych jest kilka metod naraz - np. na mapach ogólnogeograficznych metoda sygnaturowa, zasięgów i izoliniowa.Metoda kropkowa; Kartogram [linie + kolory] Metoda izoliniowa [łączenie punktów o takich samych właściwościach] Metoda barwnych powierzchni; Metoda sygnaturowa [punkty] Metoda zasięgów ["liniowa"] Metoda powierzchniowa; Metoda Kartodiagramu; Izolinia - linia łącząca punkty o takich samych właściowościach:Metody przedstawiania zjawisk na mapie..

KARTOGRAMY - przedstawiają intensywność zjawiska na określonym obszarze.

Przykładem może być gęstość zaludnienia na jakimś obszarze.Metody przedstawiania zjawisk na mapach: •Sygnaturowa posługuje się sygnaturą (znaczek np.: figura geometryczna, obrazek, skrót literowy); przedstawianie zjawisk rozproszonych; jedynie wielkość sygnatury może sygnalizować wielkość występowania zjawiska np.: przemysł wydobywczy •Kropkowa kropka ma podporządkowaną bezwzględną wartość zjawiska (waga kropki); kropki ustawione topograficznie (zgodnie z rzeczywistością) np.: mapa rozmieszczenia ludności •Powierzchniowa .służy ona przedstawianiu (np. barwami) natężenia jakiegoś zjawiska na określonym obszarze np. gęstość zaludnienia os./km2.. Głównym założeniem metody sygnatur jest zastosowanie zlokalizowanych na mapie symboli w postaci odpowiednio dobranych znaków lub figur geometrycznych przedstawiających wielkość badanych zjawisk, lub obiektów.a) METODA SYGNATUROWA Metoda sygnaturowa polega na oznaczaniu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomocą znaków punktowych i liniowych.. Metoda sygnaturowa.. Pierwsze z nich służą do przedstawiania cech jakościowych, czyli niemierzalnych, informujących jedynie o występowaniu danego zjawiska.Dawniej do przedstawiania rzeźby powierzchni Ziemi na mapie stosowano metodę kopczykową i kreskową.. Metoda izolinii (zwana również metodą izarytmiczną) - polega na tworzeniu na mapie linii łączących punkty o tych samych wartościach danego zjawiska (zwanych właśnie izoliniami)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt