Wypisz elementy budowy liścia

Pobierz

- za podanie poprawnych nazw wszystkich trzech elementów budowy anatomicznej liścia.. W tabeli przedstawiono średnie wyniki pomiarów dotyczące systemu korzeniowego 4- miesięcznej rośliny żyta zwyczajnego, rosnącej pojedynczo w skrzyni.. U niektórych roślin liście mogą spełniać rolę spichrzową ( u cebuli, kapusty i in.).. -spichrzową (gromadzenie związków odżywczych, wody), np. marchew, burak.. Wymień trzy typy ulistnienia.-skrętoległe -naprzeciwległe-okółkowe.. - aparat szparkowy / komórki szparkowe / szparka.. Wpisz w odpowiednich rubrykach brakujące informacje.. - Elementy budowy liścia: ogonek liściowy blaszka liścia - Pytania i odpowiedzi - Biologia2.Wymień i opisz elementy budowy wewnętrznej liścia .. · Gametofit paprotników zwany też przedroślem jest zazwyczaj samodzielną, niezależną rośliną.. b)Odpowiada za transport produktów fotosyntezy z liścia do pozostałych części rośliny.Wymień dwie funkcje liścia i korzystając z rysunku, podaj, na czym polega przystosowanie w jego budowie anatomicznej do pełnienia każdej z nich.. Wymień 3 cechy odróżniające rośliny nago nasienne o okryto nasiennych 5.Wymień organy pędu nadziemnego rośliny nasiennej 6.. - za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.. · Paprotniki są lądowymi roślinami tkankowymi.. blaszka liściowa, ogonek, nasada liścia, unerwienie, brzeg blaszki liściowej.Budowa wewnętrzna liścia - skórka górna (brak aparatów szparkowych), pokryta kutykulą, nie przepuszczalna ani dla gazów ani dla cieczy..

Opisz budowę zewnętrzną liścia.

pokaż wskazówkę » pokaż odpowiedźNa rysunku pokazano budowe ukladu limfatycznego.. - miękisz palisadowy, komórki cylindryczne, dużo ciałek zieleni, miejsce fotosyntezy - miękisz gąbczasty, komórki owalne, mało chloroplastów, miejsce oddychaniaSchemat punktowania.. - miękisz palisadowy, komórki cylindryczne, dużo ciałek zieleni, miejsce fotosyntezy - miękisz gąbczasty, komórki owalne, mało chloroplastów, miejsce oddychania1 p. Poprawna odpowiedź.. Określ, czy przedstawiony kwiat jest obupłciowy, czy - jednopłciowy.. · Do zapłodnienia dochodzi w ośrodku wodnym.a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. Wymiana gazów - pobieranie dwutlenku węgla i transpiracja - wymaga, aby był on cienki.Wymień elementy budowy zewnętrznej liścia brzozy i określ jego podstawowe funkcje.Wymień elementy budowy zewnętrznej liścia brzozy i określ jego podstawowe funkcje.Wymień elementy morfologiczne (budowy zewnętrznej) liścia i wykaż ich związek z pełniona funkcją przez liść.Wymień wspólne cechy budowy i czynności organizmów.. - skórka górna (brak aparatów szparkowych), pokryta kutykulą, nie przepuszczalna ani dla gazów ani dla cieczy.. 1.Elementy okwiatu 2.. Uwaga: Uznaje się w punkcie 1. określenie "tkanka przewodząca wodę".Budowa zewnętrzna liści jest bardzo zróżnicowana, jednak wyróżnia się w niej stałe elementy: ogonek liściowy, blaszkę liściową z unerwieniem, nasadę liścia..

Wpisz nazwy oznaczonych elementow jego budowy.

Struktura, w której powstają mikrospory 3.. - za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.. Liście służą roślinie do przeprowadzania procesu fotosyntezy, wymiany gazowej oraz transpiracji.BUDOWA LIŚCIA - Rysunek z opisami.. B) Napisz 2 cechy świadczące o przynależności lisa do .Jego budowa ściśle związana jest z funkcją, która pełni.. Wymień funkcję korzeni 7.jaką rolę pełni łodyga 8.Wymień elementy budowy liścia 9. podaj 2 przykłady liści pojedynczych 10. Podaj dwa przykłady liści złożonych 11.Wymień funkcję liścia 12.. Rośliny pustynne gromadzą w liściach wodę, gdyż są one mięsiste i grube.. Badane parametry.Elementy budowy rośliny: 1.Korzeń-podziemna część rośliny: a)funkcje: -główną funkcją jest utrzymywanie rośliny w podłożu oraz pobieranie wody wraz z solami mineralnymi z gleby.. Wymień i krótko opisz elementy budowy morfologicznej liścia rośliny okrytozalążkowej.-blaszka liściowa - zwykle płaska i cienka, co znacznie zwiększa .Nasienne Fizjologia roślin Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. wymień 2 elementy budowy komórki, które nie ma lis rudy a są u stokrotki.. Blaszka wykazuje budowę grzbietobrzuszną.Budowa wewnętrzna łodygi - skórka - dzięki woskowatej substancji utrudnia parowanie wody z powierzchni liścia - kora pierwotna - jej zewnętrzną część stanowi tkanka wzmacniająca - walec osiowy - jego centralna część to rdzeń, która jest wypełniona miękiszem - wiązki tkanki przewodzącej - miazga - umożliwia ona przyrost rośliny na grubośćWymień elementy morfologiczne (budowy zewnętrznej) liścia i wykaż ich związek z pełniona funkcją przez liść.Wymień funkcje liścia.-wytwarzanie substancji organicznych podczas fotosyntezy -transpiracja -wymiana gazowa..

Wypisz przestawione na ilustracji elementy budowy rośliny.

Poprawna odpowiedź.. Nazwa przekształconego organu Przykład rośliny, u której występuje Funkcja organu ziemniak łodygi czepne 8.elementów budowy anatomicznej liścia • analizuje cykl rozwojowy mszaków • analizuje cykl rozwojowy paproci • charakteryzuje skrzypy, widłaki i paprocie • analizuje cykl rozwojowy sosny • rozpoznaje rodzime gatunki nagonasiennych • określa, z jakiego gatunku drzewa lub krzewu pochodzi wskazana szyszka • omawia funkcje poszczególnychNa podstawie opisów rozpoznaj elementy budowy wewnętrznej liścia: a)Komórki tej warstwy ściśle do siebie przylegają.Większość jest pozbawiona chloroplastów.. III.Paprotniki - budowa,znaczenie.. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceń łodygi.. 2014-03-06 18:28:41; Przystosowanie liścia do fotosyntezy.. Żyto zwyczajne jest rośliną uprawną, należy do gromady okrytonasiennych i klasy jednoliściennych.. 2012-02-11 14:20:53; Wymień dwie charakterystyczne cechy BAŚNI..

- za poprawne podanie nazw dwóch wskazanych elementów budowy liścia.

- naczynia / tracheje / ksylem / drewno.. -u roślin motylkowych (fasola, groch, bób) korzenie żyją w symbiozie z bakteriami azotowymi .I.. Poniższym opisom (1.-3.). · Posiadają przemianę pokoleń, z przewagą sporofitu.. przyporządkuj odpowiednie elementy budowy kwiatu wybrane z rysunku (A-E)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt