Wyjaśnij termin hipocentrum

Pobierz

B 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii?. :)Nie musi być długie.. Procesy egzogeniczne są to procesy zewnętrzne.. Mapa "Trzęsienia ziemi i wulkanizm" przedstawia obszary sejsmiczne na kuli ziemskiej oraz rozmieszczenie wulkanów, grzbietów i rowów oceanicznych.. Wyjaśnij, jakie są różnice między religią, religijnością i wiarą.. 4.Wyjaśnij pojęcia Kras i Kras powierzchniowy.. Wysokość wynagrodzenia za pracę ustalana jest stosownie do rodzaju pracy świadczonej przez pracownika.. Budowa i znaczenie enzymów.. Wulkaniczne trzęsienia ziemi są na ogół słabe i stanowią około 7% wszystkich trzęsień ziemi.. Ognisko trzęsienia ziemi - tj. miejsce, gdzie zapoczątkowane zostało uwalnianie energii nagromadzonej na linii uskoku.. Porównaj cykl metaboliczny i szlak metaboliczny.. Miejsce na powierzchni terenu, do którego drgania wywołane trzęsieniem ziemi docierają naj-szybciej, są najsilniejsze i powodują największe skutki to: a) hipocentrum, b) geocentrum, c) epicentrum, d) barycentrum, e) perycentrum.. Obszary największej aktywności znajdują się głównie na granicach płyt litosfery, rzadziej w obszarach wewnątrzpłytowych.. czasu teraźniejszego, np.Podstawowe zagadnienia związane z trzęsieniami ziemi.. ἐπι-"nad-" i łac. centrum "środek") - punkt na powierzchni skorupy ziemskiej położony w najbliższej odległości (prostopadle) nad ogniskiem trzęsienia ziemi, czyli hipocentrum.Obszar położony wokół epicentrum, zwany obszarem epicentralnym, jest miejscem największych zniszczeń..

2.hipocentrum - procesy egzogeniczne - ... termin rozpoczęcia pracy .

Skale trzęsień ziemi .. interpretuje, przedstawia w inny, bardziej zrozumiały sposób B Wyjaśnij, wytłumacz… wyjaśnia termin - objaśnia, formułuje jego definicję w taki sposób, aby była zrozumiała B Wyjaśnij… wykazuje - udowadnia, przekonuje, układa tok rozumowania w celu udowodnienia .ymagania edukacyjne do programu Puls iemi 1 ozdział Lp.. Przedstawianie zjawiskSlownik Tematyczny Cz Pl 2009 [k546kyyzo9l8].. Występowanie zjawisk sejsmicznych i wymienionych form ukształtowania powierzchni ziemi i dna oceanów jest ściśle związane z .1. zasadniczo w wyrazach rodzimych, np. w wyrazach zapożyczonych, ale całkowicie przyswojonych, np. przed ł, l w zakończeniach form czasu przeszłego, np. w zakończeniach form bezosobowych niektórych czasowników, np. - w formie 1. osoby l. poj.. Wyjaśnij pojęcia Wietrzenie i zwietrzelina.. Stanowią one około 90% wszystkich trzęsień zachodzących na kuli .1.. Skały osadowe, to najczęściej spotykane skały na powierzchni Ziemi.Przykłady ćwiczeń terapeutycznych w zakresie czytania i pisania.. Procesy egzogeniczne.. Jest to pozostałość po stożku wulkanicznym, który wyleciał w powietrze na skutek erupcji, lub zapadł się.Czasem wstrząsy mogą być związane z zapadaniem się stropów opróżnionych komór magmowych.. Wszystkie rodzaje wietrzenia występują równocześnie, w różnych klimatach przebiegają jednak odmiennie..

W podanym zdaniu wskaż orzeczenie, nazwij je.Wyjaśnij pojęcia hipocentrum i epicentrum.

pokaż więcej.. Wyjaśnij, czym różniły się system rządów komunistycznych w Jugosławii od komunizmu w pozostałych krajach bloku wschodniego.. asejsmiczne - obszary starych, silnie skonsolidowa­nych płyt skorupy ziemskiej (stare tarcze kontynentalne) sfałdowanych przed erą paleozoiczną; trzęsienia ziemi należą tu do .Wyjaśnij termin diagenezy i lityfikacji: Jak nazywamy element erupcji wulkanicznej, polegający na spływaniu w dół zbocza rozżarzonych cząstek lawy i popiołu o temperaturze ok. 800°C z prędkością ok. 300 km/h?. Biorąc pod uwagę sposób powstawania, skały dzieli się na trzy grupy: skały osadowe, skały magmowe, skały metamorficzne.. 2.Wymień podstawowe rodzaje gór, 3.. · Wietrzenie mechaniczne, rodzaj wietrzenia powodujący zmiany fizyczne, czyli rozpad skały.4 - TRZĘSIENIA ZIEMI I WULKANIZM.. Zadanie 5.24 P I-1Strefy sejsmiczne to obszary występowania częstych i silnych trzęsień ziemi.. Są najczęstsze i najgroźniejsze w skutkach.. Wyjaśnij pojęcia: Metabolizm, anabolizm, katabolizm 2.. Odmień poprawnie rzeczownik cudzysłów.Epicentrum (z gr.. Procesy endogeniczne.. Od roku 2014 .Wyjaśnij znaczenie poniższych terminów: 2013-04-04 11:24:23 Wyjaśnij znaczenie terminów 2011-02-25 19:41:25 Wyjaśnij znaczenie terminów ryft, hipocentrum, epicentrum, tsunami 2011-03-15 18:03:16Skała - jest to zespół minerałów ukształtowany w wyniku naturalnego procesu geologicznego..

W umowie musi się zostać wprowadzone zobowiązanie do zapłaty ...Epicentrum i hipocentrum.

2. spółrzędne geograficzne 3. braz iemi na 4.. W umowie nie musi się zostać podana dokładna kwota, jaką pracodawca będzie wypłacą pracownikowi.. agadnienie Poziom wymagań.. Wyjaśnij, jakie są różnice między religią, religijnością i wiarą.. Należy przy tym pamiętać, iż jest to punkt czysto teoretyczny (ang. focus = hipocentrum), ponieważ faktycznie energia wstrząsu rozładowuje się zawsze na pewnej powierzchni uskoku.Podkreśl właściwy termin.. pokaż więcej.. Wyjaśnij, czym różniły się system rządów komunistycznych w Jugosławii od komunizmu w pozostałych krajach bloku wschodniego.. Termin "epicentrum" jest bardzo często niepoprawnie stosowany na .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wyjaśnij: a)epicentrum b) hipocentrum c)tsunami Prosze nie z internetu.. Tektoniczne trzęsienia ziemi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt