Wyjaśnij pojęcie wyścig zbrojeń

Pobierz

Wyścig zbrojeń - popularne określenie na wzajemne, obustronne i spiralne (wzajemnie się rozkręcające) zbrojenia prowadzone przez wrogie sobie państwa, lub obozy polityczne z myślą o potencjalnym konflikcie zbrojnym.Wyścig zbrojeń - popularne określenie na wzajemne, obustronne i spiralne (wzajemnie się rozkręcające) zbrojenia prowadzone przez wrogie sobie państwa, lub obozy polityczne z myślą o potencjalnym konflikcie zbrojnym.. Na początku XX w. Półwysep Bałkański był najniebezpieczniejszym rejonem świata.. Największy udział miały w nim ZSRR i Stany Zjednoczone.. Toczyła się na wielu polach: ideologicznym, ekonomicznym, propagandowym.. Szukając jej genezy, należy zwrócić uwagę na kilka elementów.Wyjaśnij pojęcie hipisi.. Toczyła się na wielu polach: ideologicznym, ekonomicznym, propagandowym.. Serbia, niepodległe państwo południowych Słowian, dążyła do uzyskania dostępu do .Reagan określił wprost ZSRR jako imperium zła, odwołując się do formuły z filmu George'a Lucasa Gwiezdne wojny .. Inspiracją dla jej autora były słowa Czerwonej Królowej, przedstawionej w powieści Lewisa Carolla pt.: "Po drugiej stronie lustra", skierowane do głównej bohaterki: "Aby utrzymać się w tym samym miejscu, trzeba biec, ile sił".To emanowanie siłą, próby zastraszania przeciwnika, zbrojenia i balansowanie między wojną a pokojem zostaną nazwane okresem zimnej wojny..

- Rozumie pojęcie: wyścig zbrojeń.

Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.Wyścig zbrojeń - popularne określenie na wzajemne, obustronne i spiralne (wzajemnie się rozkręcające) zbrojenia prowadzone przez wrogie sobie państwa lub obozy polityczne z myślą o potencjalnym konflikcie zbrojnym.. Obejmowała wyścig zbrojeń i walkę o wpływy w różnych częściach świata, jednak nigdy nie przerodziła się w otwarty konflikt między mocarstwami.Wyścig kosmiczny i zbrojeniowy.. 4Bałkański Kocioł.. poleca 82% 1486 głosów.. c) Wymień jakie znaczenie dla sytuacji międzynarodowej miał wyścig .Koncepcja wyjaśniająca ewolucyjny wyścig zbrojeń została nazwana hipotezą czerwonej królowej.. - Zna datę: X.1962 r. /kryzys kubański/.. W późniejszych latach w Polsce wybuchły trzy powstania robotnicze ( 1970, 1976 oraz 1980 ).Co znaczą pojęcia NATO, żelazna kurtyna, wyścigi zbrojen, Układ Warszawski oraz mur berliński (historia)?. Elementami doktryny Reagana były: Wdrożenie programu zbrojeń strategicznych USA w oparciu o nowe technologie elektroniczne i informatyczne (budowa bombowca strategicznego B-2 Stealth ), wzmocnienie militarnej obecności .Podbój kosmosu, opanowywanie przestrzeni kosmicznej przez człowieka zapoczątkowane wystrzeleniem przez ZSRR pierwszego sztucznego satelity Ziemi 4 października 1957 (Sputnik 1).. Mimo współpracy sojuszniczej podczas konferencji Poczdamskiej, ustępstw USA w stosunku do ZSSR w sprawie katyńskiej podczas procesów Norymberskich, dalsza współpraca była niemożliwa.- Rozumie pojęcie: II kryzys berliński..

- Rozumie pojęcie: wojna w Korei.

W triasie Afryka oddzieliła się od Ameryki Południowej.. W triasie istniał jeden superkontynent, zwany Pangeą, który pod koniec tego okresu zaczął się rozpadać.. Teoria str.189, 190 podręcznik.. Filmy.. Polub to zadanie.. W sierpniu 1957 roku ZSRR z powodzeniem uruchomiło pierwszy na świecie międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM), a w październiku pierwszego satelitę, Sputnika.W latach osiemdziesiątych do władzy w USA doszedł Ronald Reagan i zaczął prowadzić politykę zintensyfikowania wyścigu zbrojeń obliczoną na ekonomiczne wyczerpanie ZSRR - gospodarka bloku radzieckiego nie była w stanie sprostać coraz większym kosztom i pod koniec lat osiemdziesiątych doszło do zapaści w bloku komunistycznym: zaczęły się z niego wyłamywać kolejne państwa, podczas tzw. jesieni ludów w 1989 (zaczynając od Polski).Zimnej wojnie towarzyszył intensywny wyścig zbrojeń spowodowany permanentnym stanem wzajemnej nieufności oraz ideologicznymi założeniami komunizmu dążącego do rozszerzania zasięgu światowej rewolucji proletariackiej z jednej strony, z drugiej zaś, dążeniami krajów zachodnich do powstrzymywania rozszerzania się wpływów ZSRR na świecie.Szczególnym przypadkiem militaryzmu był wyścig zbrojeń - podczas zimnej wojny - pomiędzy blokami wojskowymi kierowanymi przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki.We wrześniu 1968 roku Leonid Breżniew ogłosił doktrynę, która zakładała możliwość przeprowadzenia interwencji zbrojnej w każdym z państw komunistycznych, w których zagrożony był ówczesny system ..

- Rozumie pojęcie: mur berliński.

Omów: 1) cechy charakterystyczne rewolucji obyczajowej, 2) przykłady wybitnych osobowości ruchów kontestatorskich, 3) cele i przejawy buntów studenckich w krajach zachodnich w latach 60.. Obejmowała wyścig zbrojeń i walkę o wpływy w różnych częściach świata, jednak nigdy nie przerodziła się w otwarty konflikt między mocarstwami.Zimna wojna to stan napięcia i rywalizacji pomiędzy ZSRS i USA oraz ich sojusznikami.. Obecnie w powszechnym rozumieniu pojęcie to odnosi się do światowego wyścigu zbrojeń, jaki miał miejsce pomiędzy krajami NATO ze .Wyjaśnij pojęcie "wyścig zbrojeń" 1.. Krzyżowały się tam interesy ówczesnych mocarstw, wpływających na politykę tego regionu.. Matematyka - Temat : Liczby spełniające równanie.. - Proszę zapoznać się z materiałem edukacyjnym dostępnym w linku poniżej: .. Wyjaśnij, co oznacza pojęcie " kocioł bałkański".. Wyścig zbrojeń pomiędzy Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi był jednym z przejawów zimnej wojny.. - Zna postać: Fidela Castro.opisuje wyścig zbrojeń pomiędzy mocarstwami., poprawnie posługuję się terminami: trójprzymierze, państwa centralne, trójporozumienie, entente cordiale, kocioł bałkański, nacjonalizm i wyścig zbrojeń .. Wyjaśnij co oznacza pojęcie "kocioł bałkański"?. Na podstawie podręcznika str. 161 wyjaśnij pojęcie zamach w Sarajewie.. układ warszawski- sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Środkowej i Wschodniej pozostających pod wpływem Związku Radzieckiego.Wyścig zbrojeń - popularne określenie na wzajemne, obustronne i spiralne (wzajemnie się rozkręcające) zbrojenia prowadzone przez wrogie sobie państwa lub obozy polityczne z myślą o potencjalnym konflikcie zbrojnym.Zimna wojna to stan napięcia i rywalizacji pomiędzy ZSRS i USA oraz ich sojusznikami..

- Rozumie pojęcie: kryzys kubański.

2014-05-18 16:45:36 co to jest żelazna kurtyna 2010-03-15 18:09:02 Wyjaśnij pojęcia :powstanie narodowe , wojna partyzancka,dyktator 2014-03-02 14:30:36W tym czasie stosunki polityczne były mniej lub bardziej napięte, był wyścig zbrojeń, konfrontacja ideologiczna i wojna psychologiczna, walka o wpływy na terenach peryferyjnych.. Pod koniec triasu doszło do oddzielenia się dzisiejszego obszaru południowej Europy i północnej .Wyjaśnij pojęcie "wyścig zbrojeń".. Przełomowymi datami był pierwszy lot człowieka w kosmos 12 kwietnia 1961 (Rosjanin - J. Gagarin) i lądowanie 20 lipca 1969 amerykańskich .a.. wyścig zbrojeń b. rywalizacja o kolonie c. powstanie trójprzymierza i trójporozumienia d. rywalizacja ona Bałkanach - kocioł bałkański .. Na podstawie podręcznika str. 160 wyjaśnij pojęcie kocioł bałkański.. Na podstawie podręcznika str. 164 .Historia - Temat: Wyścig zbrojeń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt