Napisz które z tlenków o podanych wzorach mogą powodować kwaśne opady odpowiedź uzasadnij

Pobierz

Informacje o aktualizacjach.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. MgO,SO2,CO2,SiO…Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: wskaż wzory tych tlenków, które moga powodować kwaśne opady.. Do jednej probówki z kwasem, wodą i zasadą dodajemy po kilka kropli roztworu fenoloftaleiny, do trzech następnych(z kwasem, wodą, zasadą) dodajemy .Kwaśne opady powstają, gdy powietrze zanieczyszczone tlenkami siarki i azotu, łącząc się z wodą lub parą wodną zawartą w powietrzu, opadnie z deszczem albo śniegiem na ziemię.. Najbardziej narażone na niszczenie są posągi i rzeźby wykonane z mosiądzu lub brązu.. K2O,SO2,Al2O3,CaO,CO2,N2O5,CONiestety, ale niektóre gatunki zwierząt mogą nie przetrwać silnych opadów o kwaśnym pH, szczególnie tych, które naturalnie bytują w zbiornikach wodnych.. MgO, SO2, CO2, SiO2, Na2O, NO2, FeO, NOKliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Napisz, które z tlenków o podanych wzorach mogą powodować kwaśne opady.. Na obszarach przemysłowych składnikami kwaśnych opadów oprócz tlenków mogą być także kwas solny i siarkowodorowy.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wskaż tlenki które będą reagowały z kwasami.Uzasadnij swój wybór.. Nadmiar promieniowania UV przyczynia się także do osłabienia odporności organizmów, a w konsekwencji zwiększenia ryzyka zarażenia chorobami wirusowymi i pasożytniczymi.Napisz wzory sumaryczne tlenków magnezu, potasu, siarki (VI) , azotu (V), fosforu (III) Aby rozwiązać zadanie sformułowane w tytule należy wiedzieć kilka rzeczy: Po pierwsze trzeba znać symbole pierwiastków chemicznych..

Napisz które z tlenków o podanych wzorach mogą powodować kwaśne opady.

P 4 O 10, SO 3, SO 2.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań .a)w podanych wzorach kwasów podkres reszte kwasową i napisz ich równania reakcji z woda ; SO2, BaO, Fe2O3, CO2, K2O,N2O5,ZnO,P4O10, CuO 2009-01-28 17:46:08; wykonaj polecenia a) podkreśl wzory tlenków tworzących, w reakcji z wodą, zasady: 2010-10-08 16:40:48; wskaż wzory tych tlenków, które moga powodować kwaśne opady.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Odpowiedź uzasadnij.. pięciu roztwór kwasu solnego..

Dotyczy on dwutlenku siarki i tlenków azotu pochodzenia antropogenicznego.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.. Które z podanych tlenków reagują z kwasem solnym, tworząc sól i wodę.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Doświadczenie1: Poznanie barwy wskaźników w roztworach kwasów, zasad i wody.. Np. Al 2 O 3- tlenek glinu.. Efektem jest powolne, lecz narastające z czasem "ubywanie" tych przedmiotów.Kwaśne deszcze powodują śmierć mikroorganizmów znajdujących się w rzekach i jeziorach.. Kwaśne deszcze oddziałują także na budowle, powodując przyspieszoną korozję.. Cierpią również zabytki kultury.. Napisz wzory strukturalne tlenków o podanych nazwach.Kwaśne deszcze - opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwasowym.. Rozprzestrzenienie się kwaśnych deszczy na duże odległość powoduje duże zagrożenie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Al 2 O 3 + H 2 O → brak reakcji..

Odpowiedź uzasadnij.

Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Oblicz, który z tlenków o podanych wzorach sumarycznych zawiera największy procent masowy azotu - Zadanie 376: Chemia w zadaniach i przykładach .W roku 1995 rozpoczął się program \"kwaśnych deszczy\", który ma trwać do roku 2010. .. które są zbudowane z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej; .. Kwas siarkowy lub azotowy reaguje bardzo dobrze z tymi stopami.. Podaj nazwy otrzymanych kwasówOpad suchy w postaci tlenków - głównie siarki - łączy się z wodą zazwyczaj na wilgotnych powierzchniach roślin, budowli i powierzchni wód.. MgO, SO2, CO2, SiO2, Na2O, NO2, FeO, NOZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wskaż wzory tych tlenków które mogą powodować kwaśne opady.MgO,SO2,CO2,SIO2,Na2O,NO2,FeO,NOKliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Chemia Nowej Ery 2 2/53 Wskaz wzory tych tlenków, które mogą powodować kwaśne opady.. Jeśli w zadaniu mamy podać wzór tlenku żelaza(III) to trzeba wiedzieć, że symbolem chemicznym żelaza jest Fe..

... w którym znajdują się wzory sumaryczne tylko tych tlenków, które mogą powodować kwaśne opady.

Np.Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.. Co więcej wiele budynków wykonanych z piaskowca, wapienia lub marmuru ulega trwałemu uszkodzeniu.- reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami.. MgO, SO₂, CO₂, SiO₂, …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Z tlenków o podanych niżej wzorach wybierz tylko te które w reakcji z wodą tworzą kwasy.. Al 2 O 3 + 2 NaOH + 3 H 2 O → 2 Na[Al(OH) 4] Tlenki obojętne- nie reagują ani z wodą, ani z kwasami, ani z zasadami.. Zazwyczaj nie reagują z wodą, więc ich roztwory wodne są obojętne.. Opady te powodują szkody w środowisku, przyspieszają korozję metali i niszczenie budowli.Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Może powodować zmiany w ich materiale genetycznym i wywoływać tym samym choroby nowotworowe (m. in.. Kwaśne deszcze mają wpływ nie tylko na roślinność .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Program objął cały teren Stanów Zjednoczonych, a jego celem była redukcja emisji SO2 i NOx z sektora energetycznego o 50% w stosunku do roku bazowego 1980.Zadanie: 4 (1 pkt) Z podanych reakcji dokończ tą, która prowadzi do otrzymania wodorotlenku żelaza (III) a) Fe 2 (SO 4 ) 3 + KOH b) Fe(NO 3 ) 2 + NaOH c) Fe 2 S 3 + H 2 O d) Fe 2 O 3 + H 2 O Zadanie: 5 (2 pkt) Wyjaśnij jak się zmieni ph wody po rozpuszczeniu w niej siarkowodoru Uzasadnij odpowiedź napisz równanie odpowiedniej reakcji .Zmiana barwy wskaźników w roztworach kwaśnych, obojętnych i zasadowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt